Navigatie Link overslaanStart » Slegt Nieuws » Premie wijziging 2019

Premie wijziging 2019

donderdag 20 december 2018
Bij een aantal verzekeringsproducten is er een premiewijziging doorgevoerd. Op deze pagina leggen we de belangrijkste redenen voor premieverhogingen aan u uit.

Veel verzekeraars in Nederland zijn genoodzaakt om hun premies te verhogen door de toegenomen schadelast. De belangrijkste redenen van de hogere schades zijn storm- en waterschades door weersveranderingen, hogere kosten van herstelwerkzaamheden en de stijgende letsel- en vermogensschades door de veranderende wet- en regelgeving. Er is een grote stijging van het aantal verkeersongevallen. Afleiding door telefoongebruik in het verkeer en de toenemende verkeersdrukte zorgen voor stijgingen van het aantal schades.

Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de toenemende schades zal leiden tot een geleidelijke verhoging van de verzekeringspremies. Verzekeraars rekenen deze bedragen door in hun premies om in de toekomst ook de schades te kunnen betalen. Daarnaast stijgen de kosten om een schade te repareren mede als gevolg van het economische herstel. Verder worden verzekeraars door vernieuwde kapitaalsvereisten gedwongen om kritischer te kijken naar welke sectoren ze wel en welke ze niet meer willen verzekeren.

Daarbij is er in Nederland een grote verandering te zien in de claimcultuur. Er wordt steeds vaker geclaimd door burgers en het gaat om steeds hogere bedragen. Burgers worden bewuster van hun rechten in de verschillende rollen die zij hebben, zoals werknemer, consument en patiënt. Deze ontwikkelingen in de claimcultuur worden versterkt door de media en belangengroepen zoals de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, vakbonden en slachtofferhulporganisaties. Deze organisaties attenderen burgers op de mogelijkheid om een claim in te dienen of ondersteunen burgers bij een juridisch proces.