Navigatie Link overslaanStart » Slegt Nieuws » Reizen naar buitenland

Reizen naar buitenland

maandag 21 december 2020

Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Reis niet naar het buitenland en boek alleen een reis als dit strikt noodzakelijk is. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: Beperk het aantal reisbewegingen en contactmomenten met andere mensen. Ga wijs op reis en bereid u goed voor. Voor actuele informatie over de situatie per land verwijzen we graag naar bijgaande links

 Reizen naar het buitenland

 Nederland Wereldwijd

Op het moment dat u naar het buitenland gaat bestaat er een kans dat in het land van bestemming een (nieuwe) uitbraak van COVID-19 komt. De overheid van het betreffend land kan dan beperkende maatregelen opleggen, waaronder een reisverbod. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de vakantiereis. En voor de mogelijkheid van terugkeer naar Nederland.

Het op reis gaan is uw eigen afweging inzake de mogelijke risico’s. De verantwoordelijkheid van dit besluit ligt dan ook bij u zelf.

Voor de duidelijkheid geven wij aan dat annuleringsschade door het afbreken van een reis als gevolg van COVID-19 niet is verzekerd. Op het moment van vertrek van verzekerde is er nog steeds sprake van een pandemie en daarom geen onvoorziene omstandigheid. Eventuele kosten van de terugreis of een langer verblijf worden niet vergoed. Er is ook geen vergoeding voor niet-genoten reisdagen.

Vragen en antwoorden over uw reisverzekering

Vraag: Heb ik dekking op mijn reisverzekering als ik op vakantie ga?

De verzekering geeft dekking voor alle zaken waar je volgens de polisvoorwaarden voor verzekerd bent. Voor kosten in verband met afbreken van de reis geldt geen dekking als dit met COVID-19 te maken heeft. Voor de overige onderdelen zoals ongevallen, geneeskundige kosten en bagage is er wel dekking.

Vraag: Als ik op vakantie ben in een land waar een code geel is afgegeven en ik word ziek door het coronavirus worden dan de gemaakte medische kosten vergoed?

Geneeskundige kosten zijn meeverzekerd op de reisverzekering. Voorwaarde is wel dat u (via ons) de alarmcentrale schakelt én dat u verzekerde heeft op uw zorgverzekering. Met andere woorden: de zorgverzekering moet dekking bieden in het land waar verzekerde reist en eerst worden aangesproken. De reisverzekering kent namelijk een aanvullende dekking.

Vraag: Als ik op mijn reisbestemming ziek word door het coronavirus wat moet ik dan doen?

De alarmcentrale kan 24/7 worden gebeld voor vragen en/of adviezen als er sprake is van een bijzondere situatie tijdens de reis (sprake van urgente situatie).

Vraag: Als ik op mijn reisbestemming ziek word door het coronavirus en ik wil naar huis. Vergoedt de reisverzekering dan de kosten?

Deze (repatriërings-)kosten worden alleen vergoed als er sprake is van medische noodzaak. De medische noodzaak wordt in overleg tussen de behandelende arts en de medisch adviseur van de alarmcentrale bepaald.

Vraag: Ik ben op reis in een land waarvoor geen negatief reisadvies geldt. Er komt een nieuwe coronagolf in dit land en ik wil daarom eerder naar huis. Krijg ik een vergoeding voor de extra reiskosten?

Nee. De reisverzekering vergoedt alleen kosten in de gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd. Reiskosten die u maakt in verband met het coronavirus worden niet vergoed.

Vraag: Ik ben op reis in een land waarvoor geen negatief reisadvies geldt. Er komt een nieuwe coronagolf in dit land waardoor ik niet naar huis kan. Worden de extra verblijfskosten en kosten voor levensonderhoud die ik maak vergoed?

Nee, deze kosten worden niet vergoed.

Bovenstaande zaken gelden ook voor reizen in Nederland.

Wij raden u aan om bij twijfel contact met ons op te nemen.

Telefoon 020-6147051.