Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

Zoals iedereen die zich in Nederland met financiële dienstverlening en verzekeringen bezighoudt, zijn wij aan regels gebonden. Dit is om u als consument te beschermen. Hiermee houden we elkaar scherp.

Autoriteit Financiële Markten

Onze branche staat onder toezicht van de overheid, uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten. De AFM bevordert en bewaakt zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. De kosten van dit toezicht worden niet vanuit belastingen voldaan, maar door verzekeraars en tussenpersonen gefinancierd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wij voldoen aan de eisen die de Wbp aan ons stelt. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en zorgen ervoor dat belangrijke informatie over u zorgvuldig wordt opgeslagen of vernietigd.

Vakkennis

U wordt bij ons geholpen door goed opgeleide medewerkers met actuele kennis van zaken. Dit geldt zowel voor onze adviseurs als voor onze binnendienstmedewerkers die uw schades, mutaties en aanvragen behandelen.

Klachten

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat ons laat weten. Dan verzoeken wij u een brief of e-mail te sturen. Komen wij er samen met u niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut financiële dienstverlening: www.kifid.nl.