Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Beheerst beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. Onze salarissen zijn marktconform. Bij het inschalen van onze medewerkers wordt onder andere rekening gehouden met leeftijd, kennis en ervaring.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers continu aan op klantgericht, integer en solide handelen. Jaarlijks houdt de leidinggevende met de medewerker een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Deze beoordeling bepaalt de eventuele salarisverhoging en de hoogte van de variabele beloning.

Variabele beloning

Slegt Verzekeringen hanteert als extra arbeidsvoorwaarde een variabele beloning bovenop het vaste salaris. Met deze beloning willen wij:

  • het gedrag van onze medewerkers in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid stimuleren;  
  • waardevolle medewerkers aan ons bedrijf binden.

Deze variabele beloning is afhankelijk van de bedrijfsresultaten, de functie van de medewerker en de beoordeling van de medewerker en maakt gemiddeld per medewerker 5% van het totale inkomen uit.