Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden wij dat heel vervelend. Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten. Natuurlijk horen wij het ook graag van u als u wel tevreden bent, dus uw complimenten kunt ook doorgeven via ons klachtenformulier.

Wat is een klacht?

Wij zien elke uiting van ongenoegen van u als klant over ons werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt, onze producten en of dienstverlening, van Slegt Verzekeringen als een klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht laten wij u weten wie uw klacht in behandeling neemt en informeren we u over de periode waarbinnen uw klacht wordt behandeld. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Klacht melden

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen?

Dan kunt u het online klachtenformulier invullen.

Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar info@slegt.nl

U kunt ook een brief sturen naar het adres hieronder:

Slegt Verzekeringen
Afdeling Klachten
Postbus 67002
1060 JA Amsterdam

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.