Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Klachtenprocedure » Klachtenformulier

Klachtenformulier

Met dit formulier kunt een klacht indienen.

Mijn gegevens zijn:

De gegevens van mijn partner zijn:

Mijn vertegenwoordiger is:

Mijn klacht is gericht tegen:

Privacy

Ik begrijp dat de informatie ik verstrek kan worden gedeeld met de toezichthouders:

de Autoriteit Financiële markten

de Nederlandse Bank

de Europese Centrale Bank

Verklaring

Ik verzoek u deze klacht in behandeling te nemen.

Het klachtenformulier heb ik naar waarheid ingevuld. Ik ben bereid om dit met een handtekening te bevestigen.